Ofte stilte spørsmål - LaCrosse

Tips og triks for våre Lacrosse-produkter.

Kan verdier kalibreres?
På de fleste verdier kan kalibreres dersom de antas å ha et systematisk avvik.

For øvrig må stasjonene justeres for barometertrykket for høyden over havet hvor stasjonen er plassert.

Er trådløs overføring fra giverer til stasjon pålitelig?
Trådløs overføring fungerer utmerket, men signalene kan være sårbare for store avstander og/eller mellomliggende betong eller metall. Rekkevidden er 100 i fri sikt. I praksis noe mindre da signalene som regel skal gå gjennom minst en vegg.

Hvordan kobles værstasjonen til PC?
LaCrosse WS23xx serien kan kobles til PC ved hjelp av en seriell- eller medfølgende USB overgang. Programvare, kabel følger med i pakken.

Hvordan kan værdataene legges ut på internett?
Ja, om for de stasjoner som har denne muligheten følger det med beskrivelse av hvordan overføringen finner sted.
Det er også med en CD med programvare og maler for hvordan været kan presenteres på nettet. Det er imidlertid en fordel med noe kunnskap om hvordan internett fungerer for å få dette til.
Weather Display er en tredjeparts programvare som kan brukes mot de fleste værstasjoner. Denne er omfattende med et "hav" av muligheter.

Hvilke stasjoner kan kobles til PC og hvilke kan overføre data til internett?
LaCrosse WS25xx serien og Ws2800 kan kobles til PC og internet. WS1501 kan det ikke.

Hvor ofte oppdateres værdata til basestasjonen fra sensorene?
Stasjonene oppdaterer ca hvert 30 sekund. Noe lenger tidsintervall om det blåser under 10 m/s.

Dataprogrammet stopper opp med jevne mellomrom og jeg må restarte min PC. Hva er årsaken til det?
Dette ser ut til å kunne være et problem når en bruker USB til seriell adaptere. Dette kan skyldes flere forhold, og det er ikke alltid finne ut av dette umiddelbart.
En bør prøve å oppdatere driverne fro USB-forbindelsen, reinstallere programmet, sørge for god jording på strømforsyningen til PC'en. Om det fremdeles ikke virker, kan en prøve med en annen PC om det er mulig, eller som siste utvei, bruke seriell kobling istedet for USB.

Hva skal sensorene monteres på? Leverer dere monteringsutstyr?
En kan bruke stenger av tre, plast eller aluminium for vindmåleren. Vær imidlertid forsiktig med å bruke lange jern- eller stålstenger som kan være utsatt for lynnedslag. Jern kan også forstyrre signalene for vindmåleren.

Hva er DCF77 radiostyrt tid?
Klokken på La Crosse værstasjoner er styrt av radiosignalet fra atomuret i Braunschweig utenfor Frankfurt i Tyskland. Uret er å betrakte som helt nøyaktig.
Det sender AM-signaler og frekvensen er 77,5 kHz. Rekkevidden er ca 2000 km. I praksis betyr det at signalene rekker omtrent til Trøndelag.

Hva er forskjell på LaCrosse WS 2355 og 2357?
WS2355 er standardmodellen som det selges mest av i Norge og Europa for øvrig.
WS2357 har et litt nye design og litt større skjerm. For øvrig er de teknsik sett like.

Enkelte verdier, som for eksempel vindmåleren på LaCrosse WS2355, viser av og til feil. Hva kommer dette av?
Værstasjonene sender signaler mellom giver og basestasjon. Disse signalene kan i enkelte situasjoner påvirkes av omgivelsene som for eksempel kraftlinjer eller dårlig isolerte elektrisk utstyr. Bruker en trådløs overføring, kan signalene forstyrres av annet utstyr som bruker samme eller nærliggende frekvens (433Mhz). Prøv utstyret på forskjellige steder før du monterer det permanent for å avdekke eventuelle forstyrrelser. Unngå å montere vindmåleren på jernstenger eller tett ved TV-antenner eller lignende.

Hvordan skal jeg justere værstasjonen for høyde over havet?
Lufttrykket minker med høyden over havet. Det lufttrykket som oppgis på værmeldinger er regnet om til trykk ved havnivå. Derfor kan det være greitt å justere stasjonen for denne høyden. En må selv sette det aktuelle trykk. Se i den aktuelle bruksanvisning for å sette trykket/høyden. Trykket minker med ca 1 hpa/mb for hver 8 meter over havet. Befinner en seg for eksempel 200 m over havnivå, må en øke trykket med 25 hpa for å finne ut hva som tilsvarer trykket ved havnivå.

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×